SEFFF

Stimuleren elektrisch & hybride varen in de Provinsje Fryslân

SEFF is de stichting in Fryslân waar kennisinstellin- gen, de watersportrecreatie en -branche en organisaties uit de recreatie-, natuur- en milieu-sector in participeren.