Welk type accu’s is geschikt voor elektrisch varen?