Waar staat SEFFF voor?

SEFFF  is een onafhankelijke stichting en heeft als doel om het FOSSIELVRIJ VAREN in de Provincie FRIESLAND te stimuleren. De speerpunten van onze activiteiten zijn PROMOTIE en INNOVATIE.

 

De promotie concentreert zich op onafhankelijke voorlichting (het verstrekken van deskundige informatie over bestaande oplossingen op diverse deelgebieden (elektrisch varen,  accu’s, hybride varen , bio brandstoffen, ….) en op beleving (demonstratie, elektrisch proefvaren tijdens verschillende Friese watersport-evenementen).

 

De innovatie heeft als doel om nieuwe/verbeterde technische oplossingen aan te dragen, zodat fossielvrij varen ook prijstechnisch aantrekkelijk wordt. Hierbij wordt onder andere samengewerkt met de alumnivereniging Principia/UTwente).

Focuspunten zijn:

  1. het MienSkip: een goedkope (eventueel zelf te bouwen) sloep met een bijzonder lage vaarweerstand en daarmee speciaal geschikt voor elektrisch varen
  2. SEFFF-sim: rekenmodules waarmee het elektrische energieverbruik bij gegeven vaarsnelheid kan worden berekend en de bijbehorende vaarduur bij gegeven accucapaciteit
  3. SEFFF-schroefselectiemodule: een rekenprogramma  waarmee de stuwkracht, het gevraagde vermogen aan de schroefas en het open water rendement van scheepsschroeven kan worden berekend
  4. een goedkope elektrische aandrijflijn met een hoog rendement

De beide rekentools en het ontwerp van de aandrijflijn (inclusief de know how) zijn gratis beschikbaar, zowel voor het bedrijfsleven als voor de geinteresseerde consument.